AMPLY - LOA

Sắp xếp theo: orderby Số sản phẩm hiển thị:
 • kms

   

  - Tặng PMH 500.000đ mua máy lọc nước Isora

  - Gọi 0949.044.468 để được mua giá "RẺ" hơn

  -Công suất: 175W x 2 Kênh
  -Ngõ nhập tín hiệu: 3 hệ thống (KARAOKE, A, B)
  -Ngõ nhập Mic: 2 hệ thống
  -Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  -Điện thế sử dụng: 200V ~ 240V
  -Kích thước (mm): 420(W) x 325(D) x 130(H)
  -Trọng lượng: 9 Kg
  - Xuất xứ: Chính hãng
  - Bảo hành: 12 tháng
 • kms

   

  - Tặng PMH 500.000đ mua máy lọc nước Isora

  - Gọi 0949.044.468 để được mua giá "RẺ" hơn

  - Công suất: 250W x 2Kênh
  - Ngõ nhập tín hiệu: 3 hệ thống (KARAOKE, A, B)
  - Ngõ nhập Mic: 2 hệ thống
  - Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  - Điện thế sử dụng: 200V ~ 240V
  - Kích thước (mm): 420(W) x 345(D) x 130(H)
  - Trọng lượng: 10.5 Kg
  - Xuất xứ: Chính hãng
  - Bảo hành: 12 tháng
 • kms

   

  - Tặng PMH 500.000đ mua máy lọc nước Isora

  - Gọi 0949.044.468 để được mua giá "RẺ" hơn

  - Công suất: 250W x 2 Kênh
  - Bluetooth: V4.0
  - Ngõ nhập tín hiệu: 3 hệ thống (KARAOKE, A, B)
  - Ngõ nhập mic: 2 hệ thống
  - Dãi tần: 20Hz ~ 20KHz
  - Điện thế: 200V ~ 240V
  - Kích thước (Ngang x Sâu x Cao): 420 x 345 x 130 mm
  - Trọng lượng: 10.5 Kg
  Gợi ý ghép loa: NK-666, NK-900, NK-909, NK-A230
  - Xuất xứ: Chính hãng
  - Bảo hành: 12 tháng
 • kms

   

  - Tặng PMH 500.000đ mua máy lọc nước Isora

  - Gọi 0949.044.468 để được mua giá "RẺ" hơn

  - Công suất 200W x 2Kênh
  - Ngõ nhập tín hiệu: 3 hệ thống (KARAOKE, A, B)
  - Ngõ nhập Mic: 2 hệ thống
  - Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  - Điện thế sử dụng: 200V ~ 240V
  - Kích thước (mm): 420(W) x 325(D) x 130(H)
  - Trọng lượng: 9 Kg
  - Xuất xứ: Chính hãng
  - Bảo hành: 12 tháng
 • kms

   

  - Tặng PMH 500.000đ mua máy lọc nước Isora

  - Gọi 0949.044.468 để được mua giá "RẺ" hơn

  - Công suất: 235W x 2Kênh
  - Ngõ nhập tín hiệu: 3 hệ thống (KARAOKE, A, B)
  - Ngõ nhập Mic: 2 hệ thống
  - Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  - Điện thế sử dụng: 200V ~ 240V
  - Kích thước: (mm) 420(W) x 375(D) x130(H)
  - Trọng lượng: 10.7 Kg
  - Xuất xứ: Chính hãng
  - Bảo hành: 12 tháng
 • kms

   

  - Tặng PMH 500.000đ mua máy lọc nước Isora

  - Gọi 0949.044.468 để được mua giá "RẺ" hơn

  - Công suất: 250W x 2Kênh
  - Ngõ nhập tín hiệu: 3 hệ thống (KARAOKE, A, B)
  - Ngõ nhập: Mic 2 hệ thống
  - Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  - Điện thế sử dụng: 180V ~ 240V
  - Kích thước (mm): 420(W) x 375(D) x 130(H)
  - Trọng lượng: 11.5Kg
  - Xuất xứ: Chính hãng
  - Bảo hành: 12 tháng
 • kms

   

  - Tặng PMH 500.000đ mua máy lọc nước Isora

  - Gọi 0949.044.468 để được mua giá "RẺ" hơn

  - Công suất: 300W x 2Kênh
  - Ngõ nhập tín hiệu: 3 hệ thống (KARAOKE, A, B)
  - Ngõ nhập Mic: 2 hệ thống
  - Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  - Điện thế sử dụng: 180V ~ 240V
  - Kích thước (mm): 420(W) x 375(D) x 130(H)
  - Trọng lượng: 12.8 Kg
  - Xuất xứ: Chính hãng
  - Bảo hành: 12 tháng
 • kms

   

  - Tặng PMH 500.000đ mua máy lọc nước Isora

  - Gọi 0949.044.468 để được mua giá "RẺ" hơn

  - Công suất: 200W x 2Kênh
  - Ngõ nhập tín hiệu: 3 hệ thống (KARAOKE, A, B)
  - Ngõ nhập Mic: 2 hệ thống
  - Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  - Điện thế sử dụng: 200V ~ 240V
  - Kích thước (mm): 420(W) x 325(D) x 130(H)
  - Trọng lượng: 9 Kg
  - Xuất xứ: Chính hãng
  - Bảo hành: 12 tháng
 • kms

   

  - Tặng PMH 500.000đ mua máy lọc nước Isora

  - Gọi 0949.044.468 để được mua giá "RẺ" hơn

  - Công suất: 200W x 2Kênh
  - Ngõ nhập tín hiệu: 3 hệ thống (KARAOKE, A, B)
  - Ngõ nhập Mic: 2 hệ thống
  - Mạch lọc: 10 cần chỉnh ( Misic, Mic )
  - Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  - Điện thế sử dụng: 200V ~ 240V
  - Kích thước (mm): 420(W) x 325(D) x 130(H)
  - Trọng lượng: 9 Kg
  - Xuất xứ: Chính hãng
  - Bảo hành: 12 tháng
 • kms

   

  - Tặng PMH 500.000đ mua máy lọc nước Isora

  - Gọi 0949.044.468 để được mua giá "RẺ" hơn

  - Công suất: 250W x 2Kênh
  - Ngõ nhập tín hiệu: 3 hệ thống (KARAOKE, A, B)
  - Ngõ nhập Mic: 2 hệ thống
  - Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  - Điện thế sử dụng: 200V ~ 240V
  - Kích thước (mm): 420(W) x 345(D) x 130(H)
  - Trọng lượng: 10.5 Kg
  - Xuất xứ: Chính hãng
  - Bảo hành: 12 tháng
 • kms

   

  - Tặng PMH 500.000đ mua máy lọc nước Isora

  - Gọi 0949.044.468 để được mua giá "RẺ" hơn

  - Công suất: 250W x 2Kênh
  - Ngõ nhập tín hiệu: 3 hệ thống (KARAOKE, A, B)
  - Ngõ nhập Mic: 2 hệ thống
  - Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  - Điện thế sử dụng: 200V ~ 240V
  - Kích thước (mm): 420(W) x 345(D) x 130(H)
  - Trọng lượng: 10.5 Kg
  - Xuất xứ: Chính hãng
  - Bảo hành: 12 tháng
 • kms

   

  - Tặng PMH 500.000đ mua máy lọc nước Isora

  - Gọi 0949.044.468 để được mua giá "RẺ" hơn

  -Công suất: 200W x 2Kênh
  -Ngõ nhập tín hiệu: 3 hệ thống (KARAOKE, A, B)
  -Ngõ nhập Mic: 2 hệ thống
  -Mạch lọc: 10 cần chỉnh ( Misic, Mic )
  -Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  -Điện thế sử dụng: 200V ~ 240V
  -Kích thước (mm): 420(W) x 325(D) x 130(H)
  -Trọng lượng: 9 Kg
  - Xuất xứ: Chính hãng
  - Bảo hành: 12 tháng
 • kms

   

  - Tặng PMH 500.000đ mua máy lọc nước Isora

  - Gọi 0949.044.468 để được mua giá "RẺ" hơn

  - Công suất: 310W x 2Kênh
  - Ngõ nhập tín hiệu: 3 hệ thống (KARAOKE, A, B)
  - Ngõ nhập Mic: 2 hệ thống
  - Mạch lọc: 20 cần chỉnh ( Misic, Mic )
  - Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  - Điện thế sử dụng: 200V ~ 240V
  - Kích thước (mm): 420(W) x 345(D) x 130(H)
  - Trọng lượng: 12 Kg
  - Xuất xứ: Chính hãng
  - Bảo hành: 12 tháng
 • kms

   

  - Tặng PMH 500.000đ mua máy lọc nước Isora

  - Gọi 0949.044.468 để được mua giá "RẺ" hơn

  - Công suất: 350W x 2 Kênh
  - Bluetooth: V4.0
  - Ngõ nhập tín hiệu: 3 hệ thống (KARAOKE, A, B)
  - Ngõ nhập Mic: 2 hệ thống
  - Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  - Điện thế sử dụng: 200V ~ 240V
  - Kích thước (mm): 430(W) x 536(D) x 155(H)
  - Trọng lượng: 14Kg
  Gợi ý ghép loa: NK-9PRO, NK-B5, NK-A330
  - Xuất xứ: Chính hãng
  - Bảo hành: 12 tháng
 • kms

   

  - Tặng PMH 500.000đ mua máy lọc nước Isora

  - Gọi 0949.044.468 để được mua giá "RẺ" hơn

  - Công suất: 350W x 2Kênh
  - Bluetooth: V4.0
  - Ngõ nhập tín hiệu: 3 hệ thống (KARAOKE, A, B)
  - Ngõ nhập mic: 4 line, 8 mic
  - Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  - Điện thế sử dụng: 200V ~ 240V
  - Kích thước (mm): 430(W) x 536(D) x 155(H)
  - Trọng lượng: 14Kg
  Gợi ý ghép loa: NK-A330, NK-9PRO, NK-B5
  - Xuất xứ: Chính hãng
  - Bảo hành: 12 tháng
 • kms

   

  - Tặng PMH 500.000đ mua máy lọc nước Isora

  - Gọi 0949.044.468 để được mua giá "RẺ" hơn

  - Công suất: 260W
  - Ngõ nhập Mic: 2 hệ thống
  - Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  - Điện thế sử dụng: 220 VAC
  - Kích thước (mm): 350(W) x 270(D) x 95(H)
  - Trọng lượng: 4,8 Kg
  - Xuất xứ: Chính hãng
  - Bảo hành: 12 tháng
 • kms

   

  - Tặng PMH 500.000đ mua máy lọc nước Isora

  - Gọi 0949.044.468 để được mua giá "RẺ" hơn

  - Công suất: 175W x 2 Kênh
  - Ngõ nhập tín hiệu: 3 hệ thống (KARAOKE, A, B)
  - Ngõ nhập Mic: 2 hệ thống
  - Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  - Điện thế sử dụng: 200V ~ 240V
  - Kích thước (mm): 420(W) x 325(D) x 130(H)
  - Trọng lượng: 9 Kg
  - Xuất xứ: Chính hãng
  - Bảo hành: 12 tháng
 • kms

   

  - Tặng PMH 500.000đ mua máy lọc nước Isora

  - Gọi 0949.044.468 để được mua giá "RẺ" hơn

  - Công suất: 310W x 2Kênh
  - Ngõ nhập tín hiệu: 3 hệ thống (KARAOKE, A, B)
  - Ngõ nhập Mic: 2 hệ thống
  - Mạch lọc: 10 cần chỉnh ( Misic, Mic )
  - Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  - Điện thế sử dụng: 200V ~ 240V
  - Kích thước (mm): 420(W) x 345(D) x 130(H)
  - Trọng lượng: 13 Kg
  - Xuất xứ: Chính hãng
  - Bảo hành: 12 tháng
 • kms

   

  - Tặng PMH 500.000đ mua máy lọc nước Isora

  - Gọi 0949.044.468 để được mua giá "RẺ" hơn

  -Công suất: 175W x 2Kênh
  -Bluetooth: V2.0
  -Ngõ nhập tín hiệu: 3 hệ thống (KARAOKE, A, -USB)
  -Ngõ nhập Mic: 2 hệ thống
  -Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  -Cần chỉnh: 10 cần (Music, Mic)
  -Điện thế sử dụng: 200V ~ 240V
  -Kích thước (mm): 420(W) x 325(D) x 130(H)
  -Trọng lượng: 9 Kg
  - Xuất xứ: Chính hãng
  - Bảo hành: 12 tháng
 • kms

   

  - Tặng PMH 500.000đ mua máy lọc nước Isora

  - Gọi 0949.044.468 để được mua giá "RẺ" hơn

  - Công suất: 310W x 2 Kênh
  - Bluetooth: V4.0
  - Ngõ nhập tín hiệu: 3 hệ thống (KARAOKE, A, B)
  - Ngõ nhập Mic: 2 hệ thống
  - Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  - Điện thế sử dụng: 200V ~ 240V
  - Kích thước: (mm) 420(W) x 345(D) x 130(H)
  - Trọng lượng: 12 Kg
  - Xuất xứ: Chính hãng
  - Bảo hành: 12 tháng
 • kms

   

  - Tặng PMH 500.000đ mua máy lọc nước Isora

  - Gọi 0949.044.468 để được mua giá "RẺ" hơn

  - Công suất: 300W x 2Kênh
  - Bluetooth: V4.0
  - Ngõ nhập tín hiệu: 3 hệ thống (KARAOKE, A,B)
  - Ngõ nhập Mic: 2 hệ thống
  - Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  - Điện thế sử dụng: 180V ~ 240V
  - Kích thước (mm): 420(W) x 375(D) x 130(H)
  - Trọng lượng: 12.8 Kg
  - Xuất xứ: Chính hãng
  - Bảo hành: 12 tháng
 • kms

   

  - Tặng PMH 500.000đ mua máy lọc nước Isora

  - Gọi 0949.044.468 để được mua giá "RẺ" hơn

  - Hệ thống 3 đường tiếng , 3 loa
  - Công suất tối đa: 500W
  - Bass: 25cm
  - Mid: 8cm
  - Treble: 8cm
  - Trở kháng: 6 ohm
  - Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  - Kích thước (mm): 515 x 295 x 295
  - Trọng lượng: 11.5 Kg/loa
  - Xuất xứ: Chính hãng
  - Bảo hành: 12 tháng
 • kms

   

  - Tặng PMH 500.000đ mua máy lọc nước Isora

  - Gọi 0949.044.468 để được mua giá "RẺ" hơn

  - Hệ thống 3 đường tiếng, 3 loa
  - Công suất tối đa: 500W
  - Bass: 25cm
  - Mid: 8cm
  - Treble: 8cm
  - Trở kháng: 6 ohm
  - Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  - Kích thước (mm): 515 x 300 x 310
  - Trọng lượng: 11.5 Kg/loa
  - Xuất xứ: Chính hãng
  - Bảo hành: 12 tháng
 • kms

   

  - Tặng PMH 500.000đ mua máy lọc nước Isora

  - Gọi 0949.044.468 để được mua giá "RẺ" hơn

  - Hệ thống 3 đường tiếng, 3 loa
  - Công suất tối đa: 500W
  - Bass: 25cm
  - Mid: 8cm
  - Treble: 8cm
  - Trở kháng: 6 ohm
  - Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  - Kích thước (mm): 515 x 300 x 300
  - Trọng lượng: 11.5Kg/loa
  - Xuất xứ: Chính hãng
  - Bảo hành: 12 tháng
 • kms

   

  - Tặng PMH 500.000đ mua máy lọc nước Isora

  - Gọi 0949.044.468 để được mua giá "RẺ" hơn

  - Hệ thống 3 đường tiếng, 3 loa
  - Công suất tối đa: 500W
  - Bass: 25cm
  - Mid: 8cm
  - Treble: 8cm
  - Trở kháng: 6 ohm
  - Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  - Kích thước (mm): 535 x 300 x 305
  - Trọng lượng: 12Kg/loa
  - Xuất xứ: Chính hãng
  - Bảo hành: 12 tháng
 • kms

   

  - Tặng PMH 500.000đ mua máy lọc nước Isora

  - Gọi 0949.044.468 để được mua giá "RẺ" hơn

  - Hệ thống 3 đường tiếng, 3 loa
  - Công suất tối đa: 520W
  - Bass: 25cm
  - Mid: 8cm
  - Treble: 8cm
  - Trở kháng: 6 ohm
  - Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  - Kích thước (mm): 540 x 320 x 310
  - Trọng lượng: 12.5Kg/loa
  - Xuất xứ: Chính hãng
  - Bảo hành: 12 tháng
 • kms

   

  - Tặng PMH 500.000đ mua máy lọc nước Isora

  - Gọi 0949.044.468 để được mua giá "RẺ" hơn

  - Hệ thống 3 đường tiếng,3loa
  - Công suất tối đa: 400W
  - Bass: 25cm
  - Mid: 8cm
  - Treble: 8cm
  - Trở kháng: 6 ohm
  - Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  - Kích thước (mm): 520 x 320 x 300
  - Trọng lượng: 11.5 Kg/loa
  - Xuất xứ: Chính hãng
  - Bảo hành: 12 tháng
 • kms

   

  - Tặng PMH 500.000đ mua máy lọc nước Isora

  - Gọi 0949.044.468 để được mua giá "RẺ" hơn

  - Hệ thống 3 đường tiếng , 3 loa
  - Công suất tối đa: 400W
  - Bass: 25cm
  - Mid: 8cm
  - Treble: 8cm
  - Trở kháng: 6 ohm
  - Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  - Kích thước (mm): 515 x 330 x 305
  - Trọng lượng: 10.5 Kg/loa
  - Xuất xứ: Chính hãng
  - Bảo hành: 12 tháng
 • kms

   

  - Tặng PMH 500.000đ mua máy lọc nước Isora

  - Gọi 0949.044.468 để được mua giá "RẺ" hơn

  - Hệ thống 3 đường tiếng, 3 loa
  - Công suất tối: đa 400W
  - Bass: 25cm
  - Mid: 8cm
  - Treble: 8cm
  - Trở kháng: 6 ohm
  - Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  - Kích thước (mm): 535 x 305 x 305
  - Trọng lượng: 10.5 Kg/loa
  - Xuất xứ: Chính hãng
  - Bảo hành: 12 tháng
 • kms

   

  - Tặng PMH 500.000đ mua máy lọc nước Isora

  - Gọi 0949.044.468 để được mua giá "RẺ" hơn

  - Hệ thống 3 đường tiếng, 3 loa
  - Công suất tối đa: 400W
  - Bass: 25cm
  - Mid: 8cm
  - Treble: 8cm
  - Trở kháng: 6 ohm
  - Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  - Kích thước (mm): 515 x 330 x 305
  - Trọng lượng: 10,5 Kg/loa.
  - Xuất xứ: Chính hãng
  - Bảo hành: 12 tháng
 • kms

   

  - Tặng PMH 500.000đ mua máy lọc nước Isora

  - Gọi 0949.044.468 để được mua giá "RẺ" hơn

  - Hệ thống 3 đường tiếng , 4 loa
  - Công suất tối đa: 500W
  - Bass: 30cm
  - Mid: 8cm
  - Treble: 8cm x 2
  - Trở kháng: 6 ohm
  - Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  - Kích thước (mm): 625 x 365 x 367 (Ngang x Sâu x Cao)
  - Trọng lượng: 12 Kg/loa
  - Xuất xứ: Chính hãng
  - Bảo hành: 12 tháng
 • kms

   

  - Tặng PMH 500.000đ mua máy lọc nước Isora

  - Gọi 0949.044.468 để được mua giá "RẺ" hơn

  - Hệ thống 2 đường tiếng, 2 loa
  - Công suất tối đa: 120W
  - Bass: 16cm
  - Treble: 8cm
  - Trở kháng: 6 ohm
  - Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  - Kích thước (mm): 310 x 227 x 215
  - Trọng lượng: 5Kg/loa
  - Xuất xứ: Chính hãng
  - Bảo hành: 12 tháng
 • kms

   

  - Tặng PMH 500.000đ mua máy lọc nước Isora

  - Gọi 0949.044.468 để được mua giá "RẺ" hơn

  - Công suất tối đa: 400W
  - Bass: 25cm
  - Mid: 8cm
  - Treble: 6cm x 2
  - Trở kháng: 6 ohm
  - Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  - Kích thước (mm): 500x 300 x 320
  - Trọng lượng: 11.5 Kg/loa
  - Xuất xứ: Chính hãng
  - Bảo hành: 12 tháng
 • kms

   

  - Tặng PMH 500.000đ mua máy lọc nước Isora

  - Gọi 0949.044.468 để được mua giá "RẺ" hơn

  - Hệ thống 3 đường tiếng 4 loa
  - Công suất tối đa: 400W
  - Bass: 25cm
  - Mid: 8cm
  - Treble: 6cm x 2
  - Trở kháng: 6 ohm
  - Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  - Kích thước (mm): 500 x 290 x 300
  - Trọng lượng: 11.5 Kg/loa
  - Xuất xứ: Chính hãng
  - Bảo hành: 12 tháng
 • kms

   

  - Tặng PMH 500.000đ mua máy lọc nước Isora

  - Gọi 0949.044.468 để được mua giá "RẺ" hơn

  - Hệ thống 3 đường tiếng,4 loa
  - Công suất tối đa: 400W
  - Bass: 25cm
  - Mid: 8cm
  - Treble: 6cm x 2
  - Trở kháng: 6 ohm
  - Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  - Kích thước (mm): 530 x 290 x 300
  - Trọng lượng: 10.5 Kg/loa
  - Xuất xứ: Chính hãng
  - Bảo hành: 12 tháng
 • kms

   

  - Tặng PMH 500.000đ mua máy lọc nước Isora

  - Gọi 0949.044.468 để được mua giá "RẺ" hơn

  - Hệ thống 3 đường tiếng,3loa
  - Công suất tối đa: 420W
  - Bass: 25cm Mid 8cm
  - Treble: 6cm
  - Trở kháng: 6 ohm
  - Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  - Kích thước (mm): 530 x 300 x 300
  - Trọng lượng: 11Kg/loa
  - Xuất xứ: Chính hãng
  - Bảo hành: 12 tháng
 • kms

   

  - Tặng PMH 500.000đ mua máy lọc nước Isora

  - Gọi 0949.044.468 để được mua giá "RẺ" hơn

  - Hệ thống 3 đường tiếng , 4 loa
  - Công suất tối đa: 400W
  - Bass: 25cm x 2
  - Mid: 8cm
  - Treble: 6cm x 2
  - Trở kháng: 6 ohm
  - Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  - Kích thước (mm): 537 x 295 x 300
  - Trọng lượng: 11.5 Kg/loa
  - Xuất xứ: Chính hãng
  - Bảo hành: 12 tháng
 • kms

   

  - Tặng PMH 500.000đ mua máy lọc nước Isora

  - Gọi 0949.044.468 để được mua giá "RẺ" hơn

  - Hệ thống 3 đường tiếng, 5 loa
  - Công suất tối đa: 500W
  - Bass: 25cm
  - Mid: 8cm x 2
  - Treble: 8cm x 2
  - Trở kháng: 6 ohm
  - Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  - Kích thước (mm): 500 x 300 x 300
  - Trọng lượng: 13Kg/loa
  - Xuất xứ: Chính hãng
  - Bảo hành: 12 tháng
 • kms

   

  - Tặng PMH 500.000đ mua máy lọc nước Isora

  - Gọi 0949.044.468 để được mua giá "RẺ" hơn

  - Hệ thống 3 đường tiếng, 4 loa
  - Công suất tối đa: 550W
  - Bass: 25cm x 2
  - Mid: 8cm
  - Treble: 8cm
  - Trở kháng: 4 ohm
  - Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  - Kích thước (mm): 280 x 340 x 1080
  - Trọng lượng: 20 Kg/loa
  - Xuất xứ: Chính hãng
  - Bảo hành: 12 tháng
 • kms

   

  - Tặng PMH 500.000đ mua máy lọc nước Isora

  - Gọi 0949.044.468 để được mua giá "RẺ" hơn

  - Hệ thống 3 đường tiếng, 4 loa
  - Công suất tối đa: 620W
  - Bass: 25cm x 2 Mid 8cm
  - Treble: 10cm
  - Trở kháng: 4 ohm
  - Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  - Kích thước (mm): 280 x 355 x 1150
  - Trọng lượng: 23.5 Kg/loa
  - Xuất xứ: Chính hãng
  - Bảo hành: 12 tháng
 • kms

   

  - Tặng PMH 500.000đ mua máy lọc nước Isora

  - Gọi 0949.044.468 để được mua giá "RẺ" hơn

  - Hệ thống 3 đường tiếng, 5 loa
  - Công suất tối đa: 620W
  - Bass: 25cm x 2
  - Mid: 8cm
  - Treble: 8cm +10cm
  - Trở kháng: 6 ohm
  - Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  - Kích thước (mm): 310 x 370 x 1215
  - Trọng lượng: 26.8 Kg/loa
  - Xuất xứ: Chính hãng
  - Bảo hành: 12 tháng
 • kms

   

  - Tặng PMH 500.000đ mua máy lọc nước Isora

  - Gọi 0949.044.468 để được mua giá "RẺ" hơn

  - Hệ thống 3 đường tiếng, 5 loa
  - Công suất tối đa: 600W
  - Bass: 25cm x 2
  - Mid: 8cm
  - Treble: 6cm x2
  - Trở kháng: 4 ohm
  - Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  - Kích thước (mm): 310 x 310 x 1100
  - Trọng lượng: 23.5 Kg/loa
  - Xuất xứ: Chính hãng
  - Bảo hành: 12 tháng
 • kms

   

  - Tặng PMH 500.000đ mua máy lọc nước Isora

  - Gọi 0949.044.468 để được mua giá "RẺ" hơn

  - Hệ thống 3 đường tiếng, 5 loa
  - Công suất tối đa: 700W
  - Bass: 25cm x 2
  - Mid: 8cm x 2
  - Treble: 8cm
  - Trở kháng: 4 ohm
  - Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  - Kích thước (mm): 315 x 370 x 1190
  - Trọng lượng: 30.5 Kg/loa
  - Xuất xứ: Chính hãng
  - Bảo hành: 12 tháng
 • kms

   

  - Tặng PMH 500.000đ mua máy lọc nước Isora

  - Gọi 0949.044.468 để được mua giá "RẺ" hơn

  - Hệ thống 3 đường tiếng, 5 loa
  - Công suất tối đa: 500W
  - Bass: 20cm x 2
  - Mid: 16cm
  - Treble: 6cm x 2
  - Trở kháng: 4 ohm
  - Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  - Kích thước (mm): 240 x 345 x 1120
  - Trọng lượng: 21.5 Kg/loa
  - Xuất xứ: Chính hãng
  - Bảo hành: 12 tháng
 • kms

   

  - Tặng PMH 500.000đ mua máy lọc nước Isora

  - Gọi 0949.044.468 để được mua giá "RẺ" hơn

  - Hệ thống 3 đường tiếng, 5 loa
  - Công suất tối đa: 650W
  - Bass: 25cm x 2
  - Mid: 16cm
  - Treble: 8cm + 10 cm
  - Trở kháng: 4 ohm
  - Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  - Kích thước (mm) 320x 390 x 1220
  - Trọng lượng: 27 Kg/loa
  - Xuất xứ: Chính hãng
  - Bảo hành: 12 tháng
 • kms

   

  - Tặng PMH 500.000đ mua máy lọc nước Isora

  - Gọi 0949.044.468 để được mua giá "RẺ" hơn

  - Công suất: 700W
  - Trở kháng: 4 OHM
  - Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  - Điện thế sử dụng: 220 VAC
  - Kích thước (mm): 420(W) x 430(D) x 700(H)
  - Trọng lượng: 25.7 Kg
  - Xuất xứ: Chính hãng
  - Bảo hành: 12 tháng
Copyright MAXXmarketing GmbH

Đường dây nóng

Bán hàng (08h00 - 21h30)

0949 044 468

Bảo hành,sửa chữa: (8h00-18h00)

02363 830 749

Góp ý, khiếu nại 

0949 044 468

 

Kết nối với Viettronimex

LIKE để nhận ưu đãi sớm nhất, mới nhất

  facebook icon 7 toutubes 2 youtube 20150827110756 dathongbao