Dàn âm thanh

Sắp xếp theo: orderby Số sản phẩm hiển thị:
 • Công suất: 175W x 2 Kênh
  Ngõ nhập tín hiệu: 3 hệ thống (KARAOKE, A, B)
  Ngõ nhập Mic: 2 hệ thống
  Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  Điện thế sử dụng: 200V ~ 240V
  Kích thước (mm): 420(W) x 325(D) x 130(H)
  Trọng lượng: 9 Kg
 • Công suất: 250W x 2Kênh
  Ngõ nhập tín hiệu: 3 hệ thống (KARAOKE, A, B)
  Ngõ nhập Mic: 2 hệ thống
  Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  Điện thế sử dụng: 200V ~ 240V
  Kích thước (mm): 420(W) x 345(D) x 130(H)
  Trọng lượng: 10.5 Kg
 • Công suất: 250W x 2 Kênh
  Bluetooth: V4.0
  Ngõ nhập tín hiệu: 3 hệ thống (KARAOKE, A, B)
  Ngõ nhập mic: 2 hệ thống
  Dãi tần: 20Hz ~ 20KHz
  Điện thế: 200V ~ 240V
  Kích thước (Ngang x Sâu x Cao): 420 x 345 x 130 mm
  Trọng lượng: 10.5 Kg
  Gợi ý ghép loa: NK-666, NK-900, NK-909, NK-A230
 • Công suất 200W x 2Kênh
  Ngõ nhập tín hiệu: 3 hệ thống (KARAOKE, A, B)
  Ngõ nhập Mic: 2 hệ thống
  Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  Điện thế sử dụng: 200V ~ 240V
  Kích thước (mm): 420(W) x 325(D) x 130(H)
  Trọng lượng: 9 Kg
 • Công suất: 235W x 2Kênh
  Ngõ nhập tín hiệu: 3 hệ thống (KARAOKE, A, B)
  Ngõ nhập Mic: 2 hệ thống
  Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  Điện thế sử dụng: 200V ~ 240V
  Kích thước: (mm) 420(W) x 375(D) x130(H)
  Trọng lượng: 10.7 Kg
 • Công suất: 250W x 2Kênh
  Ngõ nhập tín hiệu: 3 hệ thống (KARAOKE, A, B)
  Ngõ nhập: Mic 2 hệ thống
  Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  Điện thế sử dụng: 180V ~ 240V
  Kích thước (mm): 420(W) x 375(D) x 130(H)
  Trọng lượng: 11.5Kg
 • Công suất: 300W x 2Kênh
  Ngõ nhập tín hiệu: 3 hệ thống (KARAOKE, A, B)
  Ngõ nhập Mic: 2 hệ thống
  Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  Điện thế sử dụng: 180V ~ 240V
  Kích thước (mm): 420(W) x 375(D) x 130(H)
  Trọng lượng: 12.8 Kg
 • Công suất: 200W x 2Kênh
  Ngõ nhập tín hiệu: 3 hệ thống (KARAOKE, A, B)
  Ngõ nhập Mic: 2 hệ thống
  Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  Điện thế sử dụng: 200V ~ 240V
  Kích thước (mm): 420(W) x 325(D) x 130(H)
  Trọng lượng: 9 Kg
 • Công suất: 200W x 2Kênh
  Ngõ nhập tín hiệu: 3 hệ thống (KARAOKE, A, B)
  Ngõ nhập Mic: 2 hệ thống
  Mạch lọc: 10 cần chỉnh ( Misic, Mic )
  Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  Điện thế sử dụng: 200V ~ 240V
  Kích thước (mm): 420(W) x 325(D) x 130(H)
  Trọng lượng: 9 Kg
 • Công suất: 250W x 2Kênh
  Ngõ nhập tín hiệu: 3 hệ thống (KARAOKE, A, B)
  Ngõ nhập Mic: 2 hệ thống
  Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  Điện thế sử dụng: 200V ~ 240V
  Kích thước (mm): 420(W) x 345(D) x 130(H)
  Trọng lượng: 10.5 Kg
 • Công suất: 250W x 2Kênh
  Ngõ nhập tín hiệu: 3 hệ thống (KARAOKE, A, B)
  Ngõ nhập Mic: 2 hệ thống
  Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  Điện thế sử dụng: 200V ~ 240V
  Kích thước (mm): 420(W) x 345(D) x 130(H)
  Trọng lượng: 10.5 Kg
 • Công suất: 200W x 2Kênh
  Ngõ nhập tín hiệu: 3 hệ thống (KARAOKE, A, B)
  Ngõ nhập Mic: 2 hệ thống
  Mạch lọc: 10 cần chỉnh ( Misic, Mic )
  Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  Điện thế sử dụng: 200V ~ 240V
  Kích thước (mm): 420(W) x 325(D) x 130(H)
  Trọng lượng: 9 Kg
 • Công suất: 310W x 2Kênh
  Ngõ nhập tín hiệu: 3 hệ thống (KARAOKE, A, B)
  Ngõ nhập Mic: 2 hệ thống
  Mạch lọc: 20 cần chỉnh ( Misic, Mic )
  Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  Điện thế sử dụng: 200V ~ 240V
  Kích thước (mm): 420(W) x 345(D) x 130(H)
  Trọng lượng: 12 Kg
 • Công suất: 350W x 2 Kênh
  Bluetooth: V4.0
  Ngõ nhập tín hiệu: 3 hệ thống (KARAOKE, A, B)
  Ngõ nhập Mic: 2 hệ thống
  Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  Điện thế sử dụng: 200V ~ 240V
  Kích thước (mm): 430(W) x 536(D) x 155(H)
  Trọng lượng: 14Kg
  Gợi ý ghép loa: NK-9PRO, NK-B5, NK-A330
 • Công suất: 350W x 2Kênh
  Bluetooth: V4.0
  Ngõ nhập tín hiệu: 3 hệ thống (KARAOKE, A, B)
  Ngõ nhập mic: 4 line, 8 mic
  Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  Điện thế sử dụng: 200V ~ 240V
  Kích thước (mm): 430(W) x 536(D) x 155(H)
  Trọng lượng: 14Kg
  Gợi ý ghép loa: NK-A330, NK-9PRO, NK-B5
 • Công suất: 260W
  Ngõ nhập Mic: 2 hệ thống
  Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  Điện thế sử dụng: 220 VAC
  Kích thước (mm): 350(W) x 270(D) x 95(H)
  Trọng lượng: 4,8 Kg
 • Công suất: 175W x 2 Kênh
  Ngõ nhập tín hiệu: 3 hệ thống (KARAOKE, A, B)
  Ngõ nhập Mic: 2 hệ thống
  Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  Điện thế sử dụng: 200V ~ 240V
  Kích thước (mm): 420(W) x 325(D) x 130(H)
  Trọng lượng: 9 Kg
 • Công suất: 310W x 2Kênh
  Ngõ nhập tín hiệu: 3 hệ thống (KARAOKE, A, B)
  Ngõ nhập Mic: 2 hệ thống
  Mạch lọc: 10 cần chỉnh ( Misic, Mic )
  Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  Điện thế sử dụng: 200V ~ 240V
  Kích thước (mm): 420(W) x 345(D) x 130(H)
  Trọng lượng: 13 Kg
 • Công suất: 175W x 2Kênh
  Bluetooth: V2.0
  Ngõ nhập tín hiệu: 3 hệ thống (KARAOKE, A, USB)
  Ngõ nhập Mic: 2 hệ thống
  Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  Cần chỉnh: 10 cần (Music, Mic)
  Điện thế sử dụng: 200V ~ 240V
  Kích thước (mm): 420(W) x 325(D) x 130(H)
  Trọng lượng: 9 Kg
 • Công suất: 310W x 2 Kênh
  Bluetooth: V4.0
  Ngõ nhập tín hiệu: 3 hệ thống (KARAOKE, A, B)
  Ngõ nhập Mic: 2 hệ thống
  Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  Điện thế sử dụng: 200V ~ 240V
  Kích thước: (mm) 420(W) x 345(D) x 130(H)
  Trọng lượng: 12 Kg
 • Công suất: 235W x 2 Kênh
  Bluetooth: V4.0
  Ngõ nhập tín hiệu: 3 hệ thống (KARAOKE, A, B)
  Ngõ nhập mic: 2 hệ thống
  Dãi tần: 20Hz ~ 20KHz
  Điện thế: 200V ~ 240V
  Kích thước (Ngang x Sâu x Cao): 420 x 375 x 130 mm
  Trọng lượng: 10.7 Kg
  Gợi ý ghép loa: NK-456, NK-457, NK-909
 • Công suất: 300W x 2Kênh
  Bluetooth: V4.0
  Ngõ nhập tín hiệu: 3 hệ thống (KARAOKE, A,B)
  Ngõ nhập Mic: 2 hệ thống
  Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  Điện thế sử dụng: 180V ~ 240V
  Kích thước (mm): 420(W) x 375(D) x 130(H)
  Trọng lượng: 12.8 Kg
 • Tổng quan
  Hệ thống loa:5.1 kênh
  Tổng công suất:500 W
  Công nghệ hình ảnh:Nâng cấp hình ảnh lên chuẩn Full HD
  Công nghệ âm thanh:Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS HD
  Loại đĩa dàn âm thanh đọc được:CD, VCD, DVD, Bluray
  Đuôi file đọc được:mp3, wma, wav, avi, mp4, mkv, wmv, vob, flac, aac, flv
  Loại âm thanh đọc được:MP3, Lossless
  Chức năng Radio:Không
  Giao diện:Không
  Kết nối
  Kết nối không dây:DLNA
  Điều khiển bằng điện thoại:Bằng ứng dụng LG AV Remote
  Kết nối có dây:USB, HDMI, Optical, Cổng LAN cắm dây mạng
  Thông tin chung
  Loa trước:Cao 116 cm - Ngang 10.1 cm - Sâu 9.5 cm
  Loa sau:Cao 116 cm - Ngang 10.1 cm - Sâu 9.5 cm
  Loa trung tâm:Cao 8.1 cm - Ngang 32 cm - Sâu 10.1 cm
  Loa siêu trầm:Cao 32.5 cm - Ngang 15.6 cm - Sâu 26.7 cm
  Đầu máy:Cao 6 cm - Ngang 36 cm - Sâu 30.4 cm, Nặng 2.5 kg
  Nơi sản xuất:Trung Quốc
 • Hệ thống loa: 5.1 kênh
  Tổng công suất: 330 W
  Công nghệ âm thanh: DTS, Dolby Pro Logic II, Virtual Surround, Power Bass, Crystal Amplifier Plus, Dolby Digital
  Loại đĩa dàn âm thanh đọc được: CD, DVD, VCD
  Đuôi file đọc được: mp3, wma, wmv, divx
  Loại âm thanh đọc được: MP3
  Chức năng Radio: FM
  Giao diện: Không
  Điều khiển bằng điện thoại: Không có
  Kết nối có dây: Micro USB, HDMI, USB, AV (3 jack)
  Loa trước: Cao 10.7 cm - Ngang 7.7 cm - Sâu 6.8 cm, Nặng 0.3 kg
  Loa sau: Cao 10.7 cm - Ngang 7.7 cm - Sâu 6.8 cm, Nặng 0.3 kg
  Loa trung tâm: Cao 7.7 cm - Ngang 22.8 cm - Sâu 7 cm, Nặng 0.46 kg
  Loa siêu trầm: Cao 29.9 cm - Ngang 15.4 cm - Sâu 28.5 cm, Nặng 2.89 kg
  Đầu máy: Cao 5.6 cm - Ngang 43 cm - Sâu 25 cm, Nặng 2 kg
  Nơi sản xuất: Trung Quốc
 • kms

  Tổng quan
  Hệ thống loa:5.1 kênh
  Tổng công suất:1000 W
  Công nghệ âm thanh:Dolby Digital Plus, Power Bass, Dolby True HD, DTS, Dolby Digital, Crystal Amplifier Plus, DTS Digital Surround
  Công nghệ hình ảnh:Video Up-Scale (DVD)
  Loại đĩa dàn âm thanh đọc được:CD, VCD, DVD, Bluray
  Đuôi file đọc được:mkv, jpeg, aac, flac, mp3, wma, wmv, divx
  Loại âm thanh đọc được:MP3, Lossless
  Chức năng Radio:FM
  Giao diện:Không
  Kết nối
  Điều khiển bằng điện thoại:Không có
  Kết nối có dây:Optical, USB, HDMI, Micro USB
  Thông tin chung
  Loa trước:Cao 105.3 cm - Ngang 8.9 cm - Sâu 7.1 cm, Nặng 3.16 kg
  Loa sau:Cao 105.3 cm - Ngang 8.9 cm - Sâu 7.1 cm, Nặng 3.16 kg
  Loa trung tâm:Cao 7.7 cm - Ngang 22.8 cm - Sâu 7 cm, Nặng 0.49 kg
  Loa siêu trầm:Cao 35 cm - Ngang 16.8 cm - Sâu 28.5 cm, Nặng 3.67 kg
  Đầu máy:Cao 5.5 cm - Ngang 43 cm - Sâu 22.4 cm, Nặng 1.9 kg
  Nơi sản xuất:Trung Quốc
 • Tổng quan
  Hệ thống loa:5.1 kênh
  Tổng công suất:1000 W
  Công nghệ hình ảnh:Video Up-Scale (DVD)
  Công nghệ âm thanh:Dolby True HD, DTS, Dolby Digital Plus, Crystal Amplifier Plus, Power Bass
  Loại đĩa dàn âm thanh đọc được:CD, Bluray, DVD, VCD
  Đuôi file đọc được:mp3, wma, wmv, mp4, jpeg, mkv
  Loại âm thanh đọc được:MP3, Lossless
  Chức năng Radio:FM
  Giao diện:Samsung Smart Hub
  Kết nối
  Kết nối không dây:Bluetooth, Wifi
  Điều khiển bằng điện thoại:Không có
  Kết nối có dây:USB, Micro USB, HDMI, Optical, Cổng LAN cắm dây mạng
  Thông tin chung
  Loa trước:Cao 105.3 cm - Ngang 10.1 cm - Sâu 10.1 cm, Nặng 3.2 kg
  Loa sau:Cao 105.3 cm - Ngang 10.1 cm - Sâu 10.1 cm, Nặng 3.2 kg
  Loa trung tâm:Cao 8.7 cm - Ngang 26.9 cm - Sâu 10.1 cm, Nặng 0.6 kg
  Loa siêu trầm:Cao 38.1 cm - Ngang 22.1 cm - Sâu 36.5 cm, Nặng 6.5 kg
  Đầu máy:Cao 5.5 cm - Ngang 43 cm - Sâu 22.4 cm, Nặng 1.9 kg
  Nơi sản xuất:Trung Quốc
 • Hệ thống loa:5.1 kênh
  Tổng công suất:1000 W
  Công nghệ hình ảnh:Triluminos Color
  Công nghệ âm thanh:DTS, Dolby Digital, Dolby Pro Logic, Dolby Digital Plus, DTS-ES Matrix6.1, DTS-ES Discrete6.1, DTS HD, Dolby Pro Logic II, S-Master Digital Amplifier, Dolby True HD
  Loại đĩa dàn âm thanh đọc được:VCD, CD, DVD, Bluray
  Đuôi file phổ biến dàn âm thanh đọc được:jpeg, mp2, gif, jpg, png, aac, mp4, mp1, divx, mp3, wma, wmv
  Loại âm thanh đọc được:MP3, Lossless, Hi-Res
  Chức năng Radio:FM
  Giao diện:Sony Entertainment Network
  Kết nối không dây:Bluetooth, NFC, Wifi
  Điều khiển bằng điện thoại:Bằng ứng dụng TV Side View Remote
  Kết nối có dây:Cổng LAN cắm dây mạng, USB, Optical, HDMI
  Loa trước:Cao 120 cm - Ngang 26 cm - Sâu 26 cm, Nặng 2.7 kg
  Loa sau:Cao 20.5 cm - Ngang 9 cm - Sâu 9.1 cm, Nặng 0.6 kg
  Loa trung tâm:Cao 9 cm - Ngang 24 cm - Sâu 8.5 cm, Nặng 0.6 kg
  Loa siêu trầm:Cao 36.5 cm - Ngang 22.5 cm - Sâu 34.5 cm, Nặng 5.8 kg
  Đầu máy:Cao 5 cm - Ngang 43 cm - Sâu 29.6 cm, Nặng 2.7 kg
  Nơi sản xuất:Trung Quốc
  Năm sản xuất:2016
 • Hệ thống loa:5.1 kênh
  Tổng công suất:1000 W
  Công nghệ hình ảnh:Triluminos Color
  Công nghệ âm thanh:DTS, Dolby Digital, Dolby Pro Logic, Dolby Digital Plus, DTS-ES Matrix6.1, DTS-ES Discrete6.1, DTS HD, S-Master Digital Amplifier, Dolby True HD
  Loại đĩa dàn âm thanh đọc được:Bluray, VCD, DVD, CD
  Đuôi file phổ biến dàn âm thanh đọc được:aac, gif, jpg, png, mp2, mp1, jpeg, mp3, wma, wmv, mp4, divx
  Loại âm thanh đọc được:MP3, Lossless, Hi-Res
  Chức năng Radio:FM
  Giao diện:Sony Entertainment Network
  Kết nối không dây:DLNA, NFC, Wifi, Bluetooth
  Điều khiển bằng điện thoại:Bằng ứng dụng TV Side View Remote
  Kết nối có dây:Cổng LAN cắm dây mạng, USB, Optical, HDMI
  Loa trước:Cao 120 - Ngang 26 cm - Sâu 26 cm, Nặng 2.9 kg
  Loa sau:Cao 120 - Ngang 26 cm - Sâu 26 cm, Nặng 2.9 kg
  Loa trung tâm:Cao 9 cm - Ngang 24 cm - Sâu 8.5 cm, Nặng 0.58 kg
  Loa siêu trầm:Cao 36.5 cm - Ngang 22.5 cm - Sâu 34.5 cm, Nặng 5.8 kg
  Đầu máy:Cao 5 cm - Ngang 43 cm - Sâu 29.6 cm, Nặng 2.7 kg
  Nơi sản xuất:Trung Quốc
  Năm sản xuất:2016
 • Tên sản phẩm: Dàn âm thanh LG DH6520T
  Mã số sản phẩm: DH6520T
  Hãng sản xuất: LG
  Bảo hành: 12 Tháng
  Hệ thống loa: Home Theater Speaker 5.1
  Công suất loa: 860W
  Số loa: 5
  Hệ xử lý âm thanh: DTS, Dolby Pro Logic II
  Cổng kết nối: HDMI, USB
  Định dạng đĩa: CD-RW
 • Hãng sản xuất: LG
  MODEL: LHD675
  Hệ thống loa: 4.2 Ch
  Công suất: 1000W
  Tính năng: Hệ thống loa âm thanh 4.2 với 2 loa trầm tích hợp mạnh mẽ. Kết nối Blutooh với các thiết bị thông minh; Chức năng USB Movie Playback.
  Định dạng đĩa: DVD/VCD/CD/MP3
  Kết nối: USB/AV/FM
  Bảo hành: 12 tháng
 • kms

  - Bộ LockNLock 4 món trị giá 300.000 đồng

  - Miễn phí thanh toán thẻ

  Hình ảnh và chất lượng cao âm thanh
  Hỗ trợ phát Blu-ray DiscTM FULL HD 3D
  Công nghệ xử lý ảnh Adaptive Chroma Processing
  Chuyển đổi hình ảnh 2D-3D
  Điều chỉnh hiệu ứng 3D(3D Effect Controller)
  Công nghệ Cinema Surround Plus
  Bộ khuếch đại kỹ thuật số Clear Sound
  Kết nối nhạc số với iPod/iPhone
  Âm thanh như đèn điện tử
  Dễ sử dụng
  Hỗ trợ Wi-Fi(Wireless LAN Ready)(Chức năng này có thể không có ở một số quốc gia hoặc thị trường)
  VIERA Link / Hỗ trợ ARC(Audio Return Channel)(Yêu cầu TV hỗ trợ ARC)
  Cổng vào cáp quang x1
  Kết nối
  Chức năng VIERA CAST (Yêu cầu dịch vụ băng thông rộng. Chức năng này có thể không có ở một số quốc gia hoặc thị trường)
  Hỗ trợ DLNA
  Tích hợp đế cắm Universal cho iPod/iPhone
  Phát lại nội dung thiết bị USB
  Thông số kỹ thuật: HỆ THỐNG ÂM THANH PANASONIC SC-BTT270
  KÍCH THƯỚC, TRỌNG LƯỢNG
  Máy chính
  Kích thước (RxCxS) (mm) 430 x 40 x 279
  Trọng lượng (kg) 2.7
  Loa trước
  Kích thước (RxCxS) (mm) 80 x 117 x 70.5
  Trọng lượng (kg) 0.35
  Loa giữa
  Kích thước (RxCxS) (mm) 145 x 81 x 70.5
  Trọng lượng (kg) 0.5
  Loa Surround
  Kích thước (RxCxS) (mm) 80 x 117 x 70.5
  Trọng lượng (kg) 0.35
  Loa Subwoofer
  Kích thước (RxCxS) (mm) 145 x 289.5 x 258
  Trọng lượng (kg) 3.0
 • Model: GTK-XB7
  Màu sắc: Đen
  Nhà sản xuất: Sony
  Xuất xứ: Trung Quốc
  Thời gian bảo hành: 12 tháng
  Kích thước thùng: 700x400x400 mm
  Khối lượng thùng (kg): 15.00 kg
 • Hệ thống loa:2.1 kênh
  Tổng công suất:100 W
  Công nghệ âm thanh:S-Master Digital Amplifier, ClearAudio +, Virtual Surround
  Đuôi file đọc được:mp3, wma, wmv, m4a
  Loại âm thanh đọc được:MP3, Lossless
  Chức năng Radio:Không
  Giao diện:Không
  Kết nối
  Kết nối không dây:Bluetooth, NFC
  Điều khiển bằng điện thoại:Không có
  Kết nối có dây:Optical, Jack phone 3.5 mm
  Thông tin chung
  Loa chính:Cao 5 cm - Ngang 90 cm - Sâu 7.8 cm
  Loa siêu trầm:Cao 34.2 cm - Ngang 17 cm - Sâu 32 cm
  Nơi sản xuất:Trung Quốc
  Năm sản xuất:2015
 • Model:HT-CT390//MSP1
  Nhà sản xuất:Sony
  Xuất xứ:Malaysia
  Thời gian bảo hành:12 tháng
  Địa điểm bảo hành: Viettronimex
  Kích thước & Khối lượng thùng
  Kích thước thùng:973x468x251 mm
  Khối lượng thùng (kg):11 kg
 • - Kênh khuếch đại 2.1ch
  - công suất: 80W
  - S-FORCE PRO FRONT SURROUND: Âm thanh vòm giả lập
  - HỆ THỐNG LOA: Woofer + tweeter
  - Định dạng âm thanh: Dolby® Digital, Dolby® Dual Mono
  - HIỆU ỨNG ÂM THANH: ClearAudio +
  - Khả năng kết nối: hỗ trợ Bluetooth, cổng usb, NFC
  Xuất Xứ: Nhật Bản
  Màu sắc: Black
 • Tổng quan
  Hệ thống loa:7.1 kênh
  Tổng công suất:1330 W
  Công nghệ âm thanh:Crystal Amplifier Plus, DTS Digital Surround, Dolby Digital, DTS Neo : Fusion Ⅱ, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby True HD
  Công nghệ hình ảnh:Video Up-Scale (DVD)
  Loại đĩa dàn âm thanh đọc được:CD, Bluray, DVD, VCD
  Đuôi file đọc được:mp3, wma, wmv, mp4, aac, avi
  Loại âm thanh đọc được:MP3
  Chức năng Radio:FM
  Giao diện:Không
  Kết nối
  Kết nối không dây:DLNA, Bluetooth, Wifi
  Điều khiển bằng điện thoại:Không có
  Kết nối có dây:Optical, HDMI, USB, AV (3 jack), Cổng LAN cắm dây mạng
  Thông tin chung
  Loa trước:Cao 116 cm - Ngang 10.1 cm - Sâu 9.5 cm, Nặng 5 kg
  Loa sau:Cao 121.5 cm - Ngang 10.1 cm - Sâu 9.5 cm, Nặng 5 kg
  Loa trung tâm:Cao 10.1 cm - Ngang 32 cm - Sâu 8.05 cm, Nặng 1 kg
  Loa siêu trầm:Cao 39 cm - Ngang 20 cm - Sâu 35 cm, Nặng 5.7 kg
  Đầu máy:Cao 5.5 cm - Ngang 43 cm - Sâu 31.2 cm, Nặng 2.7 kg
  Nơi sản xuất:Trung Quốc
 • Hệ thống loa: 5.1 kênh
  Tổng công suất: 3400 W
  Công nghệ âm thanh: MP3, WMA
  Đuôi file đọc được: Không
  Thông tin chung
  Loa trước: 30.6 kg
  Loa sau: 30.6 kg
  Loa trung tâm: Không
  Loa siêu trầm: Không
  Đầu máy: 8.3 kg
 • Tính năng khác: Hệ thống âm thanh Hifi tích hợp đầu đọc CD, loa với hệ thống đèn LED nhiều màu và hiệu ứng DJ, kết nối không dây “một-chạm” với NFC và Bluetooth, cổng USB kép, 6 tính năng hát karaoke
  Điện áp: 120 - 240V, 50/60Hz
  Điện năng tiêu thụ: 375W
  Hiệu ứng âm thanh: 4 chiều
  Xuất xứ: Chính hãng
  Màu sắc: Đen
  Model: Shake-X7D
  Cổng kết nối: USB, Analog Audio, Microphone Input
  Công suất phát: 2400W
 • Tên sản phẩm Dàn: âm thanh Samsung HW-J6001R/XV
  Mã số sản phẩm: HC00024247
  Hãng: Samsung
  Xuất Xứ: Việt Nam
  Bảo hành: 12 Tháng
  Hệ thống loa: 2.1
  Công suất loa: 300W
  Cổng kết nối: HDMI , Bluetooth
  Định dạng đĩa: MP3
  Dòng sản phẩm: Thông dụng
 • Model: HW-J7501R/XV
  Kết nối không dây: Wifi, Bluetooth - Kết nối có dây: Jack phone 3.5 mm, HDMI, USB, Optical
  Kích thước: 1230 x 47.5 x 170 mm
  Thông số nổi bật: Công nghệ âm thanh: DTS Digital Surround, Crystal Amplifier, Dolby Digital
  Công suất loa: 320W
  Hệ thống loa: 4.1 kênh
  Tên gọi chung: Loa
  Nguồn gốc: Chính hãng
 • Tên sản phẩm: HW-J8501R/XV
  Hãng: Samsung
  Xuất Xứ: Việt Nam
  Bảo hành : 12 Tháng
  Bảo hành máy nén
  Hệ thống loa: 5.1 Ch
  Công suất loa: 350W
  Cổng kết nối: HDMI, Bluetooth
  Định dạng đĩa: MP3
  Dòng sản phẩm: Thông dụng
 • Hãng sản xuất SAMSUNG
  MODEL: HHW-J7501/XV
  Hệ thống loa: 9.1 Ch
  Công suất: 350W
  Tính năng: Trải nghiệm chất lượng âm thanh phòng thu với loa cong âm thanh vòm 9 loa tích hợp; Công suất 350W cho âm thanh mạnh mẽ, trung thực. Loa siêu trầm kết nối không dây; Kết nối không dây với TV Samsung từ 65JS9000 trở lên.
  Định dạng đĩa: MP3/FLAC/WMA/AAC
  Kết nối: USB,HDMI Out
  Bảo hành: 12 tháng
  Xuất xứ: China
 • Hệ thống loa:2.1 kênh
  Tổng công suất:300 W
  Công nghệ âm thanh:Dolby Digital, DTS Digital Surround
  Đuôi file đọc được:ogg, flac, mp3, wma, wmv
  Loại âm thanh đọc được:MP3, Lossless
  Kết nối: Bluetooth, USB, Optical, HDMI
  Loa chính:Cao 5.3 cm - Ngang 90.8 cm - Sâu 7 cm, Nặng 2 kg
  Loa siêu trầm:Cao 36.1 cm - Ngang 17.9 cm - Sâu 29.9 cm, Nặng 4.6 kg
  Nơi sản xuất:Trung Quốc
  Năm sản xuất:2016
 • Hệ thống loa:2.2 kênh
  Tổng công suất:80 W
  Công nghệ âm thanh:Dolby Digital, Crystal Amplifier Plus, 3D Sound Plus
  Đuôi file đọc được:flac, mp3, wma, wmv, ogg, aac
  Loại âm thanh đọc được:MP3, Lossless
  Chức năng Radio:Không
  Giao diện:Không
  Kết nối
  Kết nối không dây:Bluetooth
  Điều khiển bằng điện thoại:Bằng ứng dụng Samsung Audio Remote
  Kết nối có dây:USB, Optical
  Thông tin chung
  Loa chính:Cao 6.7 cm - Ngang 72 cm - Sâu 7.5 cm - Nặng 1.8 kg
  Nơi sản xuất:Trung Quốc
 • Hệ thống loa:8.1 kênh
  Tổng công suất:320 W
  Công nghệ âm thanh:Dolby Digital, Crystal Amplifier Plus, DTS Digital Surround
  Đuôi file đọc được:ogg, alac, aac, flac, mp3, wma, wmv
  Loại âm thanh đọc được:MP3, Lossless, Hi-Res
  Kết nối không dây:Bluetooth, Wifi
  Điều khiển bằng điện thoại:Bằng ứng dụng Samsung Audio Remote
  Kết nối có dây:Cổng LAN cắm dây mạng, USB, Optical, HDMI, Jack phone 3.5 mm
  Loa chính:Cao 4.7 cm - Ngang 123 cm - Sâu 17 cm, Nặng 4 kg
  Loa siêu trầm:Cao 33.2 cm - Ngang 50 cm - Sâu 16.1 cm, Nặng 7.8 kg
  Nơi sản xuất:Trung Quốc
  Năm sản xuất:2016
 • Hệ thống 3 đường tiếng, 3 loa
  Công suất tối đa: 500W
  Bass: 25cm
  Mid: 8cm
  Treble: 8cm
  Trở kháng: 6 ohm
  Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  Kích thước (mm): 515 x 300 x 310
  Trọng lượng: 11.5 Kg/loa
 • Hệ thống 3 đường tiếng, 3 loa
  Công suất tối đa: 500W
  Bass: 25cm
  Mid: 8cm
  Treble: 8cm
  Trở kháng: 6 ohm
  Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  Kích thước (mm): 515 x 300 x 300
  Trọng lượng: 11.5Kg/loa
 • Hệ thống 3 đường tiếng, 3 loa
  Công suất tối đa: 500W
  Bass: 25cm
  Mid: 8cm
  Treble: 8cm
  Trở kháng: 6 ohm
  Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  Kích thước (mm): 535 x 300 x 305
  Trọng lượng: 12Kg/loa
 • Hệ thống 3 đường tiếng, 3 loa
  Công suất tối đa: 520W
  Bass: 25cm
  Mid: 8cm
  Treble: 8cm
  Trở kháng: 6 ohm
  Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  Kích thước (mm): 540 x 320 x 310
  Trọng lượng: 12.5Kg/loa
 • Hệ thống 3 đường tiếng,3loa
  Công suất tối đa: 400W
  Bass: 25cm
  Mid: 8cm
  Treble: 8cm
  Trở kháng: 6 ohm
  Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  Kích thước (mm): 520 x 320 x 300
  Trọng lượng: 11.5 Kg/loa
 • Hệ thống 3 đường tiếng , 3 loa
  Công suất tối đa: 400W
  Bass: 25cm
  Mid: 8cm
  Treble: 8cm
  Trở kháng: 6 ohm
  Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  Kích thước (mm): 515 x 330 x 305
  Trọng lượng: 10.5 Kg/loa
 • Hệ thống 3 đường tiếng, 3 loa
  Công suất tối: đa 400W
  Bass: 25cm
  Mid: 8cm
  Treble: 8cm
  Trở kháng: 6 ohm
  Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  Kích thước (mm): 535 x 305 x 305
  Trọng lượng: 10.5 Kg/loa
 • Hệ thống 3 đường tiếng, 3 loa
  Công suất tối đa: 400W
  Bass: 25cm
  Mid: 8cm
  Treble: 8cm
  Trở kháng: 6 ohm
  Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  Kích thước (mm): 515 x 330 x 305
  Trọng lượng: 10,5 Kg/loa
 • Hệ thống 3 đường tiếng, 3 loa
  Công suất tối đa: 400W
  Bass: 25cm
  Mid: 8cm
  Treble: 8cm
  Trở kháng: 6 ohm
  Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  Kích thước (mm): 515 x 330 x 305
  Trọng lượng: 10,5 Kg/loa
 • Hệ thống 3 đường tiếng , 4 loa
  Công suất tối đa: 500W
  Bass: 30cm
  Mid: 8cm
  Treble: 8cm x 2
  Trở kháng: 6 ohm
  Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  Kích thước (mm): 625 x 365 x 367 (Ngang x Sâu x Cao)
  Trọng lượng: 12 Kg/loa
 • Hệ thống 2 đường tiếng, 2 loa
  Công suất tối đa: 120W
  Bass: 16cm
  Treble: 8cm
  Trở kháng: 6 ohm
  Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  Kích thước (mm): 310 x 227 x 215
  Trọng lượng: 5Kg/loa
 • Hệ thống 3 đường tiếng 4 loa
  Công suất tối đa: 400W
  Bass: 25cm
  Mid: 8cm
  Treble: 6cm x 2
  Trở kháng: 6 ohm
  Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  Kích thước (mm): 500x 300 x 320
  Trọng lượng: 11.5 Kg/loa
 • Hệ thống 3 đường tiếng 4 loa
  Công suất tối đa: 400W
  Bass: 25cm
  Mid: 8cm
  Treble: 6cm x 2
  Trở kháng: 6 ohm
  Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  Kích thước (mm): 500 x 290 x 300
  Trọng lượng: 11.5 Kg/loa
 • Hệ thống 3 đường tiếng,4 loa
  Công suất tối đa: 400W
  Bass: 25cm
  Mid: 8cm
  Treble: 6cm x 2
  Trở kháng: 6 ohm
  Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  Kích thước (mm): 530 x 290 x 300
  Trọng lượng: 10.5 Kg/loa
Copyright MAXXmarketing GmbH

Đường dây nóng

Bán hàng (08h00 - 21h30)

0949 044 468

Bảo hành,sửa chữa: (8h00-18h00)

02363 830 749

Góp ý, khiếu nại 

0949 044 468

 

Kết nối với Viettronimex

LIKE để nhận ưu đãi sớm nhất, mới nhất

  facebook icon 7 toutubes 2 youtube 20150827110756 dathongbao